Improve Train The Trainer

Introduksjon

Improve Systems Filosofi:

IPS filosofi

IPS Verdier

IPS Varemerke

IPS Visjon

IPS Mål og Strategier

IPS Målgruppe

Improve Systems

Gjennomgang av funksjoner i systemet:

Administrasjon

Bruker side

Admin

Administrasjon

Personvern (datatilsynet)

Bruker oppsett

Oppsett av organisasjon, team

og brukere; roller og rettigheter

System oppsett

Mail oppsett

Skala oppsett (målnivåer)

Profil systemet

Profil bygger

Profil maler

Utsendelse av profiler

Treningsøvelser

Forhåndsdefinerte Treningsøvelser

Fritekst Treningsøvelser

Tilpasning til ulike prestasjonsnivåer

Visualisering

Scorecard – DashBoards

Frontend

Bruker side

Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)

Bruker oppsett

Oppsett av personlige opplysninger, passord, mail, tlf, interesser med mer

Min side

Brukernavn og passord. Logg inn

Ta en test – logg ut

Profiler

Aktive profiler

Gjennomførte profiler

Aktivitetslogg

Personopplysninger

Treningsdagboken

Velg endelige KPIer, treningsøvelser, mål og tidsintervaller

Se på endelig profil

Scorecard – KPI målingsintervaller

Performance Management – Prestasjons Ledelse

Performance Management

Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)

Individuell vs. Team

Sammenligning av individuelle og teambaserte prestasjoner: 1:1, 1:flere

Best Practice

Standard setting og Best Practice av treningsmål, treningsøvelser, målingsintervaller

Dashboards – ScoreCards

Hvordan krysskoble Scorecard, Dashboards i fht. BSC?

Forankring

Forankring

Hvorfor måle?

Hvordan måle?

Hvor ofte måle?

Hvordan coache ulik adferd?

Sikring av prestasjoner

Hvordan sikre prestasjons fremgang?

Verdikjede

Vår interne verdikjede; hvordan sikre

ROI

SWOT

Salg

Hvordan selger vi / forankrer     Improve til vår organisasjon?

Kunnskapsdeling.

Best Practice.

Forankring/Implementering