Mental Helse

Digital plattform for oppfølging og utvikling

Formålet er å utvikle, ferdigstille og lansere en digital plattform og løsning som forbedrer brukerene sine utfordringer knyttet til mental, fysisk eller sosial helse i et bærekraftig perspektiv.

Utfordringer knyttet til mental, fysisk og sosial helse er en internasjonal utfordring.

Nylig var det i Norge fokus på Mental Helse og en stadig økende trend for selvmord. Særlig rammer dette unge gutter som stilltiende tar sitt eget liv.

Fysisk overvekt og sosial isolasjon er to andre økende samfunnsutfordringer.

Vi har utviklet en digital plattform som ivaretar behovet for å få en tilpasset plan som systematiseres, måles og følges opp av fagpersoner. Disse kan være psykologer, leger, kosthold-/ernærings veiledere, pårørende, venner med flere. Det viktige er at den enkelte bruker blir sett, hørt og fulgt opp i sanntid.

Vi har utviklet Softwaret siden 2005 i samarbeid med våre oppdragsgivere fra næringslivet der vi har sørget for å systematisere planer for forbedring. Systemet er derved testet ut og utviklet videre.

Vi ønsker nå å ta et skritt inn mot helse Norge da vi ser at det mangler et system for planlegging, måling og oppfølging. I tillegg mangler det et sted der brukeren (pasienten) kan oppsøke åpne eller lukkede grupper eller forum som andre i tilsvarende situasjoner kan henvende seg til. Her inne kan man møte likesinnede, man får råd og tips av både likesinnede samt ulike fagressurser og spesialister. Inspirasjon, motivasjon og en plan for hvordan man skal håndtere situasjoner som er krevende blir ivaretatt i sanntid ut fra plattformen via Chat og Video møter.

Innmelding i Improve Performance Group gjør du her:  https://improveperformancegroup.no/

Gratis medlemskap her: https://improveperformancegroup.no/personal-membership/

Velg “FREE” (GRATIS) medlemskap så er du i gang.

Siden dette er et nytt tilbud fra oss vil det ta litt tid før vi får etablert grupper og forum men send oss gjerne en melding om det er noe du lurer på: training@improve.no eller ring oss på 9280 4155 Ronny A Nilsen.