Selskapet

Om selskapet

Introduksjon.

Improve Performance Systems (IPS) og Improve Training Systems (ITS) er et unikt verktøy for ledere, trenere og utøvere med fokus på forbedringsprosesser som øker og stabiliserer positive prestasjoner, resultater og konkurranseevne!

Som et eksempel; et idrettslag er avhengig av å ha en spillende trener (leder), som har etablert gode spilleregler (verdier), konkrete mål (overordnede og operative mål), effektive treningsplaner (strategier) og en motiverende drøm (visjon) om å vinne mesterskapet gjennom en prestasjons kultur som spiller hverandre gode hver dag!

IPTS (Improve Performance & Training Systems).

Gjennom 30 år har vi samlet alt det vi vet og har erfart om hva som skal til for å bli best.

  • Som leder og trener vil du få tilgang til et av markedets mest oppdaterte og komplette styringsverktøy som garantert vil øke lagets konkurranseevne.
  • Improve gir muligheter for å effektivisere prosesser gjennom å integrere målinger inn i tilpassede trenings prosesser på ulike nivåer.
  • Improve skaper muligheter for å systematisere Beste Praksis.
  • Improve skaper en felles prestasjons kultur der du kan Benchmark/sammenligne team mot team, lag mot lag, klubber mot klubber eller utøver mot utøver (e).

Et godt hjelpemiddel for å strukturere samt effektivisere prestasjoner på topp nivå.

Vår filosofi.

Vi tror på at virksomhetens konkurranseevne er avhengig av godt lederskap og et effektivt treningssystem som sikrer gode utviklingsprosesser for utøvere.

Våre styringsparametre

Forretningside

“Digital Software Plattform som sikrer målbar utvikling.”

Vi utvikler skreddersydde, tilpassede og målbare trenings prosesser i partnerskap med ulike virksomheter i alle størrelser og bransjer. Vi sikrer god planlegginggjennomføring og oppfølging. All vår kunnskap og viten har vi lært gjennom disse prosessene.

Visjon

“Passion to Improve”!

Vår visjon er å tilby en digital løsning som gjør det enklere, raskere og mer effektivt å skape varig forbedring. Med visjon tenker vi på realisering av dine drømmer, dine ambisjoner, din ledestjerne som løfter deg opp og frem mot en bedre fremtid enn den du lever i dag. Det kan være at du ønsker en bedre livskvalitet i livet ditt. Du ønsker en bedre kvalitet i livet ditt. Eller om du er bedriftsleder så er visjonen kanskje å bli den mest foretrukne leverandøren ovenfor kunder og partnere eller den mest foretrukne arbeidsplassen for nye medarbeidere. Eller du er kanskje leder for et idrettslag og visjonen er å komme i Champions league eller vinne NM. Uansett; en visjon er et langsiktig drømmesyn som utløser kollektiv motivasjon og dra kraft forutsatt at du evner å forankre visjonen til de som skal være med på veien. Det er bl.a. dette som driver oss; realisere visjoner som handler om å ha en lidenskap til forbedring. Vi kan vise til mange visjoner vi har vært med å realisere. La oss fortelle deg om de.

Misjon

Misjon

Vår misjon er; ”Improve the way we Work, Live, Learn and Play.”

Work

Work; relaterer seg til hvordan vi kan forbedre våre resultater og prestasjoner i arbeidslivet.

Det handler om vårt eget bidrag til å forbedre og å sikre en lønnsom og sikker arbeidsplass. Improve kan brukes til å utvikle medarbeidere, kunder, resultater med mer. Målgruppen kan være små, innovative grunder-virksomheter som trenger å strukturere egen kompetanse, strategier og mål til større virksomheter som ønsker å utvikle sine medarbeidere og kunder til å prestere i verdensklasse.

Live

Live; relaterer seg til å sikre et godt liv gjennom større bevissthet rundt vår egen mentale og fysiske helse, våre verdier, mål, veivalg og drømmer.

Gjennom Improve vil man kunne få en plan for utvikling av seg selv, sine nære og skape større bevissthet og grunnlag for et bedre liv. Vi ser et stort behov for å kunne tilby Improve til personer som lider av ulike livsstilssykdommer som; røyking, vekt, psykiske og fysiske plager for å kunne sette riktig retning for mål og tiltak samt kunne være et system der tanker og refleksjoner kan registreres i en dagbok.. Og man kan invitere inn støttespillere inn i prosessen som både kan følge opp samt gi gode og viktige råd.

Per i dag finnes ikke tilsvarende system som håndterer dette.

Learn

Learn; relaterer seg til hvordan vi kan sikre vår kompetanse, utdanning, læring.

Vi vet at riktige forutsetninger og støtte i enhver læringsprosess er viktig for personlig og faglig utvikling.

Improve kan knytte elev-lærer og foreldre tettere sammen gjennom ulike former for å sette mål, tiltak og sikre positiv feedback og relasjon i dialogen mellom elev-lærer og foreldre på lavere trinn.

På høyere trinn kan Improve skape et godt grunnlag for egen karrierevei og å fange opp avvik på veien mot prestasjons målet.

Per i dag finnes ikke denne relasjonen eller system som håndterer dette (ITS Learning med flere).

Play

Play; relaterer seg til sport og idrett og i hvilken grad vi kan legge til rette for en systematisk form for trening, utvikling, måling og oppfølging av idrettsutøvere på alle nivåer opp mot toppidrett.

Vi ser for oss å kunne tilby Improve til samtlige idretts-stilarter – også inn mot Ungdoms-OL samt innen handicap-idretten.

Per i dag finnes ikke tilsvarende system som håndterer dette og som kan utvikle klubber til å prestere i Verdensklasse.

how can we help you?

Contact us at the Improve office nearest to you or submit a business inquiry online.

Mål

“SMARTE Mål = Mål som er enklere å nå!”

Vi er tilhenger av å fokusere på og styre etter SMARTE mål i våre treninger. Mål som er definert innen 6 kategorier.

Spesifikke. Målbare. Ambisiøse.

Realistiske. Tidsbestemte. Engasjerende.

Når målene er forankret utløses en kraftfull verdikjede av kompetente, motiverte medarbeidere som jobber i en effektiv organisasjon som skaper fornøyde og lojale kunder. Da kommer inntjening, verdiskaping og lønnsomhet. Akkurat i den rekkefølgen. Det tror vi på. Det har vi sett i forhold til fremgangsrike organisasjoner.

Strategier

“Sikring av mål!”

I Improve jobber vi med å sikre forbedringsprosesser inn mot næringsliv, helse og idrett. Siden 1991 har vi vært tro mot å ikke påta oss oppdrag som ikke har fokus på å sikre planlegginggjennomføring og oppfølging. Korte kurs er bortkastet og har liten eller ingen effekt i det lange løp! Man blir god på det man trener på.. Slik er det i næringslivet, i ditt private liv eller innen idrett. Vi hjelper deg på en enklere og mer effektiv måte å nå dine mål og ambisjoner. Det skal du være trygg på. 

Verdier

“Tro.Vilje. Handling.”

Våre verdier er våre interne og eksterne fundamenter som binder oss alle sammen om en kjerne for å mestre forandring, fornyelse og forbedring.

I løpet av alle disse årene har vi sett mange selskaper og personer som uttaler det de har tro på og gir tilsynelatende inntrykk av at de har tilstrekkelig vilje til å gå igjennom det som kreves for å nå sine mål og som også sier at de skal gjøre det. Og mange gjør det. Og mange lykkes. Men så har vi også mange som ikke gjør det og som derved heller ikke lykkes. De får heller ingen forbedring.

Tro

Tro; handler om å ha tilstrekkelig tro på at målene er oppnåelige, at strategiene vil sikre måloppnåelse, at du selv har det som kreves for å stå i valget når planen er lagt. Tro handler også om hvor godt forankret planen er i fht. mål og strategier.

Vilje

Vilje; handler om en indre drivkraft med utholdenhet som evner å stå i mot hindringer på veien mot målet.

Handling

Handling; handler om din evne til å drive igjennom endringsprosessen. Fullføre planen. Stå ved valget. Sluttføre. Evaluere. Ny plan.

Om du tenker etter i fht. ditt ståsted; hvor sterk er din tro, vilje og handlingsevne?

Vi kan være en viktig støttespiller i fht. dine mål og planer om en forbedring.

Er du på jakt etter en målbar utviklingsprosess - ta kontakt!