Partnere

“Sterkere sammen”

Temaene vi jobber med krever spisskompetanse i tillegg til å ha generalist kompetanse. Derfor har vi også et fantastisk nettverk av partnere som komplimenterer våre tjenester og som gjør oss i stand til å å jobbe hardere, bedre, raskere og sterkere sammen i en samhandling mot felles mål.

Strategiske partnerskap sikrer gjennomføringsevne og som gjør oss til en foretrukken partner med det beste fra teknologi, forretnings- og prosess forståelse samt forståelse av hva som driver gode prestasjoner.

IBM

Lakkegata 53, 0187 Oslo
Pb 9267 Grønland, 0134 Oslo
IBM er et globalt selskap med virksomhet i over 170 land. IBM har vært i Norge siden 1935. IBM leverer bransjetilpassede løsninger for å kunne bidra med digitalisering og effektivisering av bedrifter, industrier og offentlig sektor i Norge. Vårt hovedkontor ligger i Sundtkvartalet i Oslo sentrum, og vi har regionale kontor i Trondheim, Stavanger, Bergen og Hamar.</p> <p>IBM har stort fokus på innovasjon, og utvikler nye løsninger som forstår, vurderer og lærer basert på analyse av data og leverer bransjetilpassede, skybaserte og kognitive løsninger innen big data, analyse, sikkerhet, mobilitet og samhandling.</p> <p>Vi utfordrer stadig hva som er teknologisk mulig, derfor er IBM det selskapet i verden som har oppnådd flest patenter i løpet av de siste 25 årene. Med mer enn 3000 forskere fordelt på 12 laboratorier spredt over seks kontinenter, er IBM Research et av de største og mest innflytelsesrike, forretningsdrevne forskningslaboratoriene i verden. Våre forskningsressurser bidrar til verdensledende systemer og programmer, og er også med kunder for å hjelpe dem med å utvikle sin virksomhet og bli mer innovative. Ny teknologi gjør det mulig å samle og analysere data på en måte som ikke har vært mulig tidligere.

Microsoft Norway

Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker
Microsoft er verdens største programvareselskap. Vi støtter oss til følgende komponenter:<br /> .Net.<br /> Microsoft AI Technologies.<br /> Mental, Fysisk og Sosial Helse.<br /> Maskinlæring gjør det mulig for datamaskiner å lære fra data og erfaringer og handle på vegne av dette uten eksplisitt programmering. Utvikle programmer med kunstig intelligens (AI) som registrerer, behandler og handler i henhold til informasjon og som øker menneskelige evner, øker hastigheten og effektiviteten og hjelper deg med å oppnå mer. Power BI skaper en sømløs integrasjon mellom SQL Server og kjente verktøy som Sharepoint, PowerPoint, Excel og Outlook

Norway Health Tech

Norway Health Tech
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo, Norway
Norway Health Tech har i 2017 passert 200 medlemmer og er i ferd med å reposisjonere seg som en vesentlig internasjonal helseaktør på vegne av den norske helsesektoren. Som Oslo Medtech hadde vi lenge hatt ambisjon om å bli en av de mest innovative globale helse teknologiklyngene innen 2020. Nå reposisjonerer vi klyngen og utvider nedslagsfeltet, med bytte av navn som signaliserer at vi representerer virksomheter i hele Norge.</p> <p>Våre fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Vi stimulerer og hjelper til med markedsdrevet innovasjon og legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. Vi er med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet gjennom å trekke investeringskapital til Norge. Og vi spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser.</p> <p>Vi har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon. Vi skal sørge for bedre helseløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid på tvers av sektorer og sørge for at medlemmene våre til enhver tid har de beste kontaktene og relasjonene til alle aktuelle interessenter i det globale økosystemet.</p> <p>Vårt hovedmål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å industrialisere helseløsninger i det globale økosystemet. Vi tar sikte på å skape bærekraftige løsninger for de største globale helseutfordringene, ved å styrke konkurranseevnen og legge til rette for sterk vekst i norsk helseindustri og utvidet internasjonalt samarbeid.</p> <p>Vi skal jobbe med å løse pasientbehov og skape helseløsninger ved å koble medlemmer og brukere med deres foretrukne partnere, slik at de kan få tak i de mest moderne og oppdaterte løsningen innen helsesektoren. Kanskje den viktigste delen av vårt arbeid er å gi tilgang til et stort kvalitetsnettverk, som representerer hele verdikjeden i det globale helseøkosystemet.</p> <p>Enten du er en gründer, etablert organisasjon eller selskap – din suksess er vår suksess.

Telerik

Progress Software Corporation
14 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730
Global Headquarters
Phone: +1-781-280-4000
TollFree: +1-800-477-6473
Telerik® DevCraft<br /> .NET controls, Kendo UI JavaScript components, reporting, automated testing and productivity tools.<br /> Kendo UI®<br /> UI components for JavaScript frameworks including jQuery, Angular, React, and Vue for responsive web and data visualization.

Sintef

SINTEF, Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM
Adr: Strindveien 4, 7034 Trondheim
SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.</p> <p>Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

NTNU

NTNU, NO-7491 Trondheim, Norway
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.</p> <p>NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
how can we help you?

Contact us at the Improve office nearest to you or submit a business inquiry online.

På jakt etter en partner som skaper målbar resultatutvikling? Ta kontakt"