Hjerneslag

Om hjerneslag

I de aller fleste tilfellene skyldes hjerneslag en blodpropp, det vil si at en blodåre i hjernen tettes igjen av en levret blodklump. I 10-15 prosent av tilfellene skyldes det en blødning i hjernen, det vil si at en blodåre i hjernen sprekker.

Disse hendelsene fører til at deler av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noe som gjør at hjerneceller dør. De vanligste konsekvensene av hjerneslag er halvsidig lammelse i ansiktet, arm eller bein, og/eller talevansker.

Kilde:https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/hjerneslag/hjerneslag-arsaker

Friskere, raskere, bedre

Det finnes alltid en metode som er raskere, bedre og mer effektiv enn den som man har fra før. Årsaken kan være at den man følger i dag ikke er tilpasset godt nok eller det svikter i gjennomførings- eller oppfølgings fasen. Det er mange krevende faser man går igjennom både mtp. å ha tålmodighet og utholdenhet til å gå igjennom det som kreves for å bygge seg opp på nytt både fysisk og mentalt. Forutsetningen for å komme raskere og bedre tilbake til den fysiske og mentale tilstanden du hadde før du fikk slag krever en systematikk og kontinuitet før, under og etter opptrening.

Misjon

Friskere på en enklere, raskere og mer effektiv måte.

Visjon

Global forbedring av mental, fysisk og sosial helse.

Mål

  • Skadene etter hjerneslaget skal bli så små som mulig.
  • Mest mulig uavhengig av hjelp fra andre etter et slag.
  • Best mulig varig forbedringseffekt.

Video om behandlings løpet

Behandlings løpet i denne videoen er kun ment som eksempler på fremdriften i et utviklings løp der det alltid vil være pasientens eget ståsted og forutsetninger som danner grunnlaget for treningen.

Systematisk trening over tid skaper gode resultater.

Vår erfaring etter 30 år viser at de som jobber systematisk med trening over tid og med riktig kontinuitet og belastning er også de som har størst fremgang. Vi tror på at metodene og øvelsene skal være konkrete, motiverende og effektive. Da ser du fremgang og det er ingenting som er viktigere enn din egen indre drivkraft i å forbedre til helsetilstand. Vi skal gjøre vårt til at dette blir en så bra prosess som overhode mulig sammen med deg, dine pårørende og ikke minst dine faglige støtte personer.

Planlegging

I planleggingsfasen vil vi ta utgangspunkt i fysiske og mentale tester utført av legeteam for å definere samt planlegge behandlings løpet.

Ut fra dette og pasientens behov og situasjon, vil vi definere samt tilpasse / skreddersy områder som skal forbedres på en best mulig måte. Disse kan være;

  • Balanse.
  • Muskelstyrke.
  • Koordinasjon.
  • Finmotorikk.
  • Kondisjon.
  • Ernæring.
  • Mental styring.

 

Herfra settes konkrete, realistiske mål brudt ned til per dag/uke/måned.

Tiltak, treninger og øvelser defineres i hht. godkjente øvelser fra f.eks. fysioterapeuter og pasienten vil kunne sette seg inn i disse ved å lese, se eller høre om hvordan treningen gjennomføres.

Disse er om oftest treninger og øvelser som pasienten allerede har gjennomført under behandlings institusjonen.

Gjennomføring

Det handler om å bli raskest mulig frisk når du som pasient skal gjennomføre øvelsene på egen hånd hjemme i din egen stue. Det som er viktig er å følge planen som er satt og eventuelt endre/korrigere denne dersom øvelsene er for lange, for korte, for vanskelige eller rett og slett ikke fungerer. Improve vil hjelpe deg å styre samt følge disse daglige treningene. Du vil motta en mail/sms hver dag som minner deg på øvelsene enten til fastsatte tider eller i løpet av en tid slik at du har fleksibilitet i fht. tid. Når du starter treningen vil du få en innledning i fht. hva øvelsen går ut på, hvordan du skal gjennomføre denne med gode forklaringer i form av skriftlige beskrivelser, en video, et bilde eller lydfiler. Deretter gjennomfører du øvelsen og det starter en loggføring av tiden du bruker på øvelsen som blir målt opp mot planlagt tid. Deretter når øvelsen er avsluttet vil du også motta en evaluering av øvelsen om hvor bra den var for deg, hva som fungerte bra, dårlig og hva du skal gjøre bedre/annerledes til neste trening. På denne måten vil kunne sette ord på hva du opplever og dersom du har tillatt en annen person i å støtte deg opp i prosessen så vil også denne personen kunne sette seg inn i din daglige helsetilstand.

Oppfølging

Oppfølgings fasen handler om å evaluere hvordan det går med deg i fht. dine mål. Hva er det som totalt sett fungerer godt? Hva er det som ikke fungerer optimalt? Hvilke nye tiltak og øvelser skal vi prøve ut? Vi vil basert på dine input under samtalen samt evaluering av dine personlige, daglige evaluering av treningsøvelsene få et godt grunnlag for å sikre en god prosess frem mot neste mål.