Idrett

Fokus på prestasjonsutvikling

Improve Performance Systems (IPS) og Improve Training Systems (ITS) er et unikt verktøy for ledere, trenere og utøvere innen idrett og toppidrett med fokus på forbedringsprosesser som øker og stabiliserer positive prestasjoner, resultater og konkurranseevne!

Som et idrettslag i eliteserien; spillerne er avhengig av å ha en spillende trener (leder), som har etablert gode spilleregler (verdier), konkrete mål (overordnede og operative mål), effektive treningsplaner (strategier) og en motiverende drøm (visjon) om å vinne mesterskapet gjennom en prestasjonskultur som spiller hverandre gode hver dag!

Lederen er ofte en spillende trener. Som lykkes i å nå og å sikre måloppnåelse gjennom systematisk trening og utvikling. Som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring i å utvikle prestasjoner på alle nivåer. Som har et system som gir troverdig innsikt i prestasjoner gjennom å innhente, tolke, analysere, systematisere og beslutte tiltak basert på sanntids data. Der er ikke slik lenger at stoppeklokken gir alle svarene du trenger for å få utøvere til å løpe eller kjøre hurtigere. Prestasjonsutvikling krever et intelligent system som sette alle parameterne sammen i et effektivt og funksjonelt grensesnitt.

Drømmen og ambisjonen

«Det er tidlig vinter og ute kryper gradestokken ned til -10 kalde.
Klokken har akkurat passert 5 om morgenen en mandags morgen.
Familien ligger og sover og den eneste han ser ute i veikanten er avisbudet.
«Godt det er andre enn meg som er våkne på denne ukristelig tidlig morgenen», tenker han mens han kler på seg treningsjakken; det er på tide å komme seg ut for dagens første treningsøkt.
Det er nøyaktig 5 år siden han bestemte seg for å satse på idretten etter gode råd fra hans trener. Han hadde et talent ble han fortalt men at det ville koste å satse. Det ville kost blod, svette og tårer sa hans trener. Og jeg måtte innstille meg på å gi avkall på et normal sosialt liv for her måtte jeg belage meg på 1.200 treningstimer per år. Ja ja og slik har det nå gått disse 5 årene og treneren fikk rett. Jeg har måtte forsake en del privatliv og jeg har smakt blod, svette og tårer men jeg har også oppnådd gullmedaljer i verdenstoppen. Og når sant skal sies så synes jeg det er verdt prisen for det er tross alt nå jeg må forløse mine mål, drømmer og ambisjoner. Det som har vært en stor fordel er å ha en konkret plan for min utvikling der jeg i samråd med trener-teamet har definert konkrete forbedringspunkter med like konkrete treningsøvelser basert på mine mål og oppnådde resultater. Vi har hatt gode oppfølgingssamtaler underveis der vi analyserer og visualiserer prestasjonene i fht. Mål. Det har ført til at jeg til enhver tid har fokus på rett saker. Systemet som heter Improve har også gitt meg egentid til å reflektere over egne prestasjoner og erfaringer og som holder liv i mine drømmer og ambisjoner uavhengig av trenerteam eller andre. Dette har hjulpet meg i å sette ord på følelser og minne meg på drømmen.» Hilsen utøver xx.

Misjon

Prestasjons- og resultatutvikling på en enklere, raskere og mer effektiv måte.

Visjon

Prestasjoner i verdensklasse!

10 gode grunner

 1. Sikre og innfri mål, strategierambisjoner og visjoner.
 2. Utviklebeholde og tiltrekke oss gode trenere og utøvere.
 3. Utvikle og sikre vår egen trenings bank.
 4. Utvikle og sikre vårt eget trenings akademi.
 5. Forbedre individuelle og kollektive prestasjoner og resultater.
 6. Planlegge, gjennomføre og følge opp trener- og leder ferdigheter.
 7. Planlegge, gjennomføre og følge opp individuelle samt team-ferdigheter og aktiviteter i fht. mål og strategier.
 8. Integrere og sikre kontroll på viktige nøkkeltall/fokusområder (KPI`er) fra eksterne systemer inn i Improve.
 9. Dashboard for å visualisere, sammenligne og analysere prestasjoner i fht. mål (Bench Mark / Beste Praksis).
 10. Gjennomføre medlems-målinger og å integrere tiltakene inn i et videre utviklings løp som måles og følges opp.

Samhandling mot felles mål

Samhandling mot felles mål handler om lagspill, felles verdier, felles mål, felles visjon. Det handler om å gjøre hverandre gode gjennom å utnytte ulikhet i kompetanse, ferdigheter og erfaring. Det handler om at hver enkelt tar ansvar for sin del av oppgaven. Det handler om å prestere på sitt beste for felleskapets beste. Det handler kanskje mest av alt om å sette en ny standard for prestasjoner. Slik Nordmenn har gjort i flere tiår!

Systematisk trening over tid skaper gode resultater.

Vår erfaring etter 30 år viser at de som jobber systematisk med trening over tid og med riktig kontinuitet og belastning er også de som har størst fremgang. Vi tror på at metodene og øvelsene skal være konkrete, motiverende og effektive. Da ser du fremgang og det er ingenting som er viktigere enn din egen indre drivkraft i å forbedre dine ferdigheter, prestasjoner og resultater.

Vi skal gjøre vårt til at dette blir en så bra prosess som overhode mulig sammen med deg, trener- og støtteapparatet.

Planlegging

I planleggingsfasen vil vi ta utgangspunkt i å teste samt analysere dine fysiske, mentale, tekniske, taktiske og relasjonelle ferdigheter for å definere samt planlegge trenings- og utviklingsprosessen.

Ut fra dette kartlegger vi dagens prestasjonsnivå som grunnlag for å tilpasse eller skreddersy treningsprogrammet ut fra dine forutsetninger, mål og ambisjoner.

Disse kan være;

 • Fysiske ferdigheter.
 • Mentale ferdigheter.
 • Tekniske ferdigheter.
 • Taktiske ferdigheter.
 • Relasjonelle ferdigheter.
 • Kosthold og ernæring.

 

Herfra settes konkrete, realistiske mål brudt ned til per dag/uke/måned.

Tiltak, treninger og øvelser defineres i hht. godkjente øvelser fra f.eks. fysioterapeut, sportslig trener eller andre ressurspersoner og utøveren vil kunne sette seg inn i disse ved å lese, se eller høre om hvordan treningen gjennomføres.

Disse er om oftest treninger og øvelser som utøveren allerede har gjennomført under treningsøktene og er derfor som regel godt kjente øvelser. Men det vil alltid komme nye og da er trenings biblioteket godt å ha.

Gjennomføring

Det som er viktig er å følge planen som er satt og eventuelt endre/korrigere denne dersom øvelsene er for lange, for korte, for vanskelige eller rett og slett ikke fungerer. Improve vil hjelpe deg å styre samt følge disse daglige treningene. Du vil motta en mail/sms hver dag som minner deg på øvelsene enten til fastsatte tider eller i løpet av en tid slik at du har fleksibilitet i fht. tid. Når du starter treningen vil du få en innledning i fht. hva øvelsen går ut på, hvordan du skal gjennomføre denne med gode forklaringer i form av skriftlige beskrivelser, en video, et bilde eller lydfiler. Deretter gjennomfører du øvelsen og det starter en loggføring av tiden du bruker på øvelsen som blir målt opp mot planlagt tid. Deretter når øvelsen er avsluttet vil du også motta en evaluering av øvelsen om hvor bra den var for deg, hva som fungerte bra, dårlig og hva du skal gjøre bedre/annerledes til neste trening. På denne måten vil kunne sette ord på hva du opplever og dersom du har tillatt en annen person i å støtte deg opp i prosessen så vil også denne personen kunne sette seg inn i din daglige helsetilstand. Vårt system passer til topp-, bredde eller para-idrett på alle nivåer tilpasset enhvers ståsted!

Oppfølging

Oppfølgingsfasen handler om å evaluere hvordan det går med deg i fht. dine mål. Hva er det som totalt sett fungerer godt? Hva er det som ikke fungerer optimalt? Hvilke nye tiltak og øvelser skal vi prøve ut? Vi vil basert på dine input under samtalen samt evaluering av dine personlige, daglige evaluering av treningsøvelsene få et godt grunnlag for å sikre en god prosess frem mot neste mål.