Omstilling & endringsledelse

Hvordan takle en endringsprosess

abstract-aluminum-architectural-210158

Omstilling & endringsledelse

Det virker som at virksomheter og bedrifter misliker begrepet “omstilling og endringsledelse og ” fordi det representerer noe vondt, noe ubehagelig, noe som vil såre våre medarbeidere.

Sannheten er at omstilling og endringsledelse representerer suksess ved å innse at selskapet går i feil retning. Den eneste gangen selskapet svikter, er når det ikke er mulig å gjøre en vending lenger. Når det er for sent.

Vi hjelper bedrifter med å ta grep for å komme inn på en mer lønnsom retning der de kan utvide og vokse. Det er uunngåelig at bedrifter vil ende opp med å gjøre noen feil; Vi hjelper de med å oppdage feilene tidsnok samt å rette disse feilene.

Vi i ResultatPartner bistår virksomheter i hele Norge med å sikre gjennomføring av endringsprosesser.

Improve sikrer endringsprosesser

Improve Profil System

Med Improve Profil System kan du kartlegge alle faktorer som påvirker prestasjoner og resultater. Det er dette som bl.a. gjør systemet unikt. Improve er nemlig selve navet som binder enkeltelementer sammen for å forklare hvordan elementer hver i sær påvirker et endelig resultat. I tillegg til denne målingen og integreringen så har systemet en egen modul for Trening og Forbedring der konkrete oppgaver, øvelser samles i et Øvelses bibliotek som er søkbart og integrert. Her kan du se på ulike trenings-videoer som er koblet opp mot trenings målet. Du kan lese et dokument, høre på en historie eller din favorittmusikk mens du trener og til sist vil du kunne loggføre dine prestasjoner og erfaringer i systemets Treningsdagbok. Alt kobles sammen til din personlige trenings kalender der du også kan invitere trenings kolleger til å følge deg opp med gode råd og tips.

Prestasjons Måling og Prestasjons Ledelse

Et godt utviklet system for Prestasjonsmåling og Prestasjons ledelse vil øke prestasjonene og selve resultatet av prosessen. Dashboard gjør deg i stand til å visualisere prestasjoner og resultater i fht. mål. Basert på dette vil du lettere identifisere nye tiltak for å tette et eventuelt avvik mot mål. Improve er et Skybasert Software som ikke krever noen form for Software eller Hardware installasjon og er enkelt oppe og går via et personlig brukernavn og passord. Men når det er sagt – alle systemer krever kunnskap i selve bruken. Vi gjør dette på en effektiv og svært praktisk måte via webinar eller i form av små gruppesamlinger over 2-dager.

Treningssystem

Med Improve Treningssystem vil du kunne planlegge, gjennomføre og følge opp utviklingsprosesser på alle nivåer i organisasjonen. Data og resultater fra profiler og eksterne systemer, for eksempel ERP og CRM, integreres automatisk inn i våre Dashboard som forenkler forbedrings prosessen. I dag gjennomføres målinger av medarbeidere og kunder UTEN at man kan koble resultatene til forbedringstiltak automatisk. Dette er tidkrevende og lite motiverende og produktivt. Med Improve får du til begge deler i systemet og bruker du andre eksterne leverandører kan resultatet fra deres målinger linkes inn i vårt system slik at du kan iverksette nødvendige tiltak for å forbedre resultatene.

 

 

how can we help you?

Contact us at the Improve office nearest to you or submit a business inquiry online.

Hvor er din organisasjon på livssyklusen?

IDÈ FASEN

 • Mange idèer dukker opp.
 • Idèene blir omsatt til handling.
 • Omstilling fra idè til struktur.

SPEBARN

 • Bedriften er inne i sin første vekstfase.
 • Ressurser for vekst er kritisk.
 • Ledelsesfunksjonen er kritisk.

BARN

 • Bedriften er inne i en sterkere vekstfase.
 • Medarbeiderne lærer og videreutvikles.
 • Nettverksfunksjonen er kritisk.

UNGDOM

 • Ukontrollert vekstfase.
 • Tilgang på ressurser, strategier og mål er kritisk.
 • Store omstillingsproblemer.

BLOMSTRING

 • Vi får belønning for strevet.
 • Vekst og markedsandeler øker.
 • Inntjeningen er på topp.

MODNING

 • Vekst og inntjening flater ut.
 • Konkurransen er merkbar.
 • Ledelsesfunksjonen er kritisk.

ARISTOKRATI

 • Vi vet best selv!
 • Konkurrentene erobrer markedet.
 • Ledelsesfunksjonen er kritisk.

TIDLIG BYRÅKRATI

 • Nedgangen fortsetter.
 • Vi skylder på hverandre.
 • Kreativiteten og nytenkning hindres effektivt.

BYRÅKRATI

 • Kontrollfunksjonen dominerer.
 • Kreativiteten er død.
 • Omstilling er kritisk.

DØD

 • Medarbeider-flukt på dødsleiet!
 • Avviklings-folkene kommer!
 • Nedleggelse.