Tjenester

Strategiutvikling og implementering

Execution is the single most important part of the whole process, poor execution can result in a lot of lost time and money.

read more
Salgstrening – Salgsutvikling

Systematisk utvikling av salgsferdigheter handler i stor grad om å systematisere hvordan du utvikler selgere – individuelt.

Individuelt fordi selger er forskjellige personer, de har ulik personlighet selv om det finnes en god del fellesnevnere på hva som kjennetegner selgere.

De har ulik erfaring; alt fra toppselgeren til den nye.

De har ulik kunnskap og trenger ulik kompetanseutvikling.

De har ulike kundetyper; noen har små kunder med lav ordreverdi mens andre har storkunder. Ulik salgsmetode til ulike kjøpsprosesser.

Treningsdagboken i Improve, softwaret vi bruker for å styre samt sikre en målbar utviklingsprosess, er en dagbok der selgere loggfører treningsmengde, evaluerer prestasjoner og resultater og loggfører egne refleksjoner over tid.

read more
Omstilling & endringsledelse

Virksomheter verden rundt liker ikke endringer da det ofte representerer noe usikkert og negativt. Men endringer må ofte til i dagens konkurransesituasjon der kravet til inntjening, lønnsomhet, vekst, markedsandeler, omdømme vokser. Og man må ofte gjøre mer med mindre ressurser noe som kan kreve ekstraordinære tiltak på våre ressurser. Vi bistår deg nettopp i dette.

read more
how can we help you?

Contact us at the Improve office nearest to you or submit a business inquiry online.

Ser du etter en partner som tar ansvar for målbare resultater?