Atea

Ledende Nordisk Spesialist Selskap innen IT-Infrastruktur IT-Infrastruktur Spesialister

Atea 200 x 200
Atea, tidligere Merkantildata, senere Eterra og Ementor, er et ledende nordisk IT-infrastrukturfirma. Atea har hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet selger, installerer og støtter produkter fra Citrix, VMware, Apple, Cisco, HP, Microsoft, Lenovo, IBM og andre. Fra oktober 2013 sysselsetter selskapet ca. 6 666 personer og opererer i 73 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Fra 1. januar 2009 ble selskapet kalt Atea.

I perioden inngikk selskapet oppkjøp av ca 160 selskaper og utfordringer knyttet til å samkjøre nye medarbeidere til Merkantildata kulturen; krevde sitt ytterste. Behovet for å etablere, utvikle og gjennomføre et Merkantildata Akademi vokste frem. ResultatPartner ble valgt som hovedleverandør i sterk konkurranse med større konsulentselskaper. Et av argumentene ve då velge oss var vår tilnærming til prosessen og de utfordringene som skulle løses. Den andre årsaken var at vi etablerte individuelle fokus- og treningsplaner med klare mål og tiltak som ble fulgt opp av ansvarlige ledere. Det tredje aspektet var fordi vi så en sterk nytteverdi ved å inkludere partnere i prosessen.

utfordringen

Den største utfordringen var at Merkantildata ikke hadde satt utvikling i system. For mye av arbeidet knyttet til opplæring og utvikling ble fremdeles utført sporadisk og manuelt og ikke systematisk når det gjelder utvikling av personlige ferdigheter, adferd, kompetanse og prestasjoner. Dette påvirket også den totale kostnaden og kvaliteten på opplæringen.

Selskapet investerte tungt i oppkjøp av ulike konsulent/IT-selskaper (ca. 160) i løpet av 5 års perioden vi jobbet med de. Alle som har gjennomført oppkjøp av selskaper har erfart at det er spesielt krevende å jobbe med kultur og samhandling. Dette i tillegg til store utfordringer i markedet og distribusjonskanaler ble det bestemt av konsernsjef Steinar Sønsteby om hjelp til å gi et tilpasset opplærings-/trenings akademi.

Leder definisjon

På grunn av antall nye ansatte og bedrifter var det et presserende behov for å definere ledelse ved å få etablert en klar leder definisjon, lederskap roller, leder adferd, lederskap verdier som viktige føringer for å kunne lede mennesker i riktig retning.

Visjon, Misjon, Verdier, Mål og Strategier

Hovedutfordringen var å få medarebeider til å engasjere seg i selskapets misjon, visjon, verdier, mål og strategier og å motivere til positive holdning og handlinger ut i felten ut mot partnere og kunder.

Optimaliser salgs ferdigheter, holdning og adferd

En annen utfordring handlet om å motivere, utvikle og å trene selgere i ferdigheter knyttet til kunde håndtering, innsalg og gjenkjøp samt strukturering av arbeidsdagen.

Optimaliser kunde service ferdigheter, holdning og adferd

En annen utfordring handlet om å motivere, utvikle og å trene service-rådgivere og konsulenter i å sikre kunde leveranser herunder sikring av kravspesifikasjon, prosjektledelse, til å kunne takle reklamasjoner og løse konflikter når prosjektet ikke innfridde leveranse betingelser.

løsningen

Systematisert trening

Løsningen vi kom opp med var en kombinasjon av å bruke et banebrytende Software for å systematisere treningen basert på 3 grunnleggende faser; planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak og prestasjoner.

Praktisk og målbart

Trenings teknologi var fortsatt unikt i 1997 og når vi evnet å konkretisere treningene maksimalt i fht. deltakernes faktiske utfordringer, mål og oppgaver; da må det bli en suksess.

Individuelle utviklingsplaner

Alle deltakere etablerte en individuell utviklingsplan gjennom Improve med klare fokusområder, klare mål og med milepæler i 6 måneder der vi målte, evaluerte og fulgte opp treninger og tiltak. Dette ble et godt redskap for alle ledere i det det gjorde selve lederoppgaven enklere og mer effektiv.

Treningsarena

I ResultatPartner er vi tilhenger av å kombinere ulike treningsarenaer for å sikre variasjon og treningseffekt. Vi gjennomførte treningene både på eksternt konferanserom – Ullevål Business Class – samt internt hos selskapet, ute hos partnere og til og med ute i direkte kundemøter. Briefing før, under og etter treningen var endel av treningen for å fange opp erfaringene tidligst mulig.

resultater

ResultatPartner ble ansatt for å utvikle og drive Merkantildata Trenings Akademi; et tilpasset trenings-akademi for alle ledere i salg, service og konsulent divisjonen samt salgskonsulenter og konsulenter.

 • Opplæringsprogrammet innlemmet partnere som HP, Compaq, Ingram Micro.
 • Rundt 500 personer deltok i denne 6 måneders treningsperioden fra 1997-2002.
 • Målbar effekt og forbedrede resultater ble etablert på lønnsomhet, vekst samt på oppnåelse av salg samt kundetilfredshet.
 • En økning i antall nysalg og gjenkjøp.
 • En økning på kundetilfredshet.
 • Utvikling og forbedring i ledelses-, salgs- og service ferdigheter og kompetanse.
 • Intern og ekstern tilpasning samt forankring av strategier og mål.
 • Improve Performance & Training Management Systems ble benyttet til å strukturere prosess og sikre fremdrift på viktige KPI`er og handlinger.
 • Atea hadde også nytte av å generere nye treninger for ny-ansatte og partnere når det trengs. De så også viktigheten av å ansette og etablere egen HR-avdeling som senere overtok opplærings prosessen etter 5 år.

Selv om det var mer enn 10 år siden, snakker vi fortsatt med forretningspartnere om denne prosessen, og de snakker fortsatt om “de gode dager” når treningen leverte resultater og forbedringer. Det er fint:).

Noen utvalgte forbedringsområder

 • Redusert ledig konsulent tid med 43%
 • Redusert variabilitet i treninger med 50%
 • Senket risikoen for tilbakebetaling med 40%
 • Forbedret salgseffektivitet med mer enn 50%
 • Forbedret ledelse effektivitet med minst 30%
 • Forbedret kundetilfredshet og lojalitet med minst 30%
how can we help you?

Contact us at the Improve office nearest to you or submit a business inquiry online.

Ser du etter en profesjonell partner innen trening og utvikling?